Послуги електротехнічної лабораторії - ТОВ СП Розумний дім

Послуги електротехнічної лабораторії

Роль електротехнічних вимірювань у забезпеченні безпеки електроустановок.

Електротехнічні вимірювання відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки при використанні електроустановок. Ось деякі ключові аспекти:

 • Виявлення несправностей: Електротехнічні вимірювання дозволяють виявити будь-які несправності або проблеми в електроустановках, такі як коротке замикання або витік струму тощо. Це допомагає попередити можливі аварії та уникнути небезпечних ситуацій (безпека електроустановок).
 • Перевірка ефективності ізоляції: Електротехнічні вимірювання дозволяють перевірити стан ізоляції електропроводів та обладнання. Неналежна ізоляція може призвести до коротких замикань і потенційно небезпечних ситуацій.
 • Визначення навантаження: Вимірювання струму та показників напруги допомагають визначити навантаження на електромережу. Це дозволяє уникнути перевантаження та виходу з ладу електрообладнання, що може призвести до пожежі або пошкодження обладнання.
 • Перевірка захисних пристроїв: Електротехнічні вимірювання дозволяють перевірити ефективність роботи захисних пристроїв, таких автоматичні вимикачі, запобіжники тощо. Це допомагає забезпечити швидке відключення електроустановки в разі виникнення проблеми.

Послуги електротехнічної лабораторії:

Вимірювання опору ізоляції.

Вимірювання опору ізоляції є важливим етапом в електротехнічних вимірюваннях, особливо при перевірці електроустановок та електричного обладнання. Це дозволяє виявити проблеми з ізоляцією, які можуть призвести до аварійних ситуацій.

Процедура вимірювання опору ізоляції, в тому числі й ланцюгів вторинної комутації  виконуються з використанням  високовольтної напруги, оскільки це дозволяє виявити дефекти, які не можуть бути виявлені жодним іншим методом. Якщо ізоляція електрообладнання витримує підвищену напругу, значно перевищуючи номінальну, це свідчить про те, що вона здатна витримувати не лише номінальну напругу, але і можливі перенапруги під час експлуатації.

Правильне вимірювання опору ізоляції є важливим елементом підтримки безпеки електроустановок. Регулярна перевірка і контроль опору ізоляції допомагає запобігати можливим небезпекам, пов’язаними з витоком струму, недостатнім ізоляційним станом кабелів, електроустаткування, генераторів тощо.

Перевірка петлі “фаза-нуль”

Електролабораторія виконує вимірювання струмів однофазних замикань для перевірки часових параметрів спрацьовування захисних пристроїв при короткому замиканні в електричних системах до 1000 В з глухо заземленою нейтраллю. Апарат захисту – це пристрій, що автоматично вимикає захищене електричне коло при аварійних ситуаціях.

Якщо час відключення відповідає нормам Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) і Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС), то вважається, що він достатній для забезпечення захисту від електричного контакту людей або тварин з електропровідними частинами, що перебувають під напругою через пошкодження ізоляції. Час спрацювання апарата захисту залежить від величини струму однофазного короткого замикання. Ця величина повинна забезпечити нормований час відключення пошкодженої ділянки мережі захисним пристроєм в рамках, визначених Правилами улаштування електроустановок. Відповідність виміряного струму короткого замикання вимогам нормованого часу відключення захисного пристрою визначається за його часострумовою характеристикою.

У розділі 3.1 ПУЕ “Захист електричних мереж напругою до 1 кВ” детально описано область застосування, вимоги, вибір і місця встановлення захисних пристроїв.

Розрахунок контуру заземлення.

Мета розрахунку захисного заземлення полягає у визначенні основних параметрів заземлення, таких як кількість, розміри та розташування окремих заземлювачів та заземлювальних провідників, щоб напруга дотику та кроку під час замикання фази на заземлений корпус не перевищувала допустимі значення.

Розрахунок захисного заземлення проводиться для випадку розташування заземлювача в однорідній землі, при цьому враховується опір верхнього шару землі, який може змінюватися внаслідок замерзання або засухи ґрунту. Розрахунок, що базується на коефіцієнтах використання провідності заземлювача, відомий як метод коефіцієнтів використання. Його застосовують як для простих, так і для складних конструкцій групових заземлювачів.

Паспортизація контуру заземлення.

Паспортизація контуру заземлення – це процес складання паспорта або технічного опису заземлювального пристрою, в якому фіксуються всі важливі параметри, характеристики та результати випробувань, які стосуються його розрахунку, проєктуванню та ефективності.

Основні елементи паспорта контуру заземлення включають:

 • Характеристики місцевості: Опис місцевості, де розташований заземлювальний пристрій, включаючи тип ґрунту, рівень водостічності, глибину мерзлоти та інші фактори, що впливають на проведення заземлення.
 • Технічні параметри заземлювального пристрою: Розміри, форма, матеріали, тип заземлювального пристрою та інші технічні характеристики.
 • Результати вимірювань і випробувань: Включають дані про вимірювання опору заземлення отримані під час розрахунків та вимірювань.
 • Рекомендації з експлуатації та обслуговування: Вказівки щодо регулярного перевіряння ефективності заземлення, проведення профілактичних заходів, виправлення можливих дефектів та інші рекомендації з підтримки його надійності та безпеки.

Паспортизація контуру заземлення є важливою складовою процесу забезпечення безпеки електроустановок і повинна бути виконана згідно з відповідними нормативами та вимогами.

Протоколи та звіти: Важливість детальних протоколів після проведення вимірювань та аналізу даних.

Детальні протоколи та звіти після проведення вимірювань та аналізу даних є надзвичайно важливими з позиції якісного контролю, забезпечення безпеки та розв’язання технічних питань у будь-якій області, де застосовуються вимірювання. Ось деякі ключові причини, чому детальні протоколи і звіти є важливими:

 • Документація результатів: Протоколи та звіти зберігають детальну інформацію про всі вимірювання, методику проведення, використане обладнання та отримані результати. Це дозволяє зберігати записи для подальшого аналізу, відстеження змін в часі та можливого порівняння з попередніми вимірюваннями.
 • Перевірка точності та достовірності: Детальні протоколи дозволяють іншим спеціалістам перевірити та переглянути методику вимірювань, щоб визначити їх точність та достовірність. 
 • Аналіз та розв’язання проблем: Якщо вимірювання показують несподівані або неправильні результати, детальний аналіз цих результатів у протоколах дозволяє ідентифікувати проблеми та розробити стратегії їх вирішення.
 • Підключення нового об’єкта або збільшення його потужності: Якщо Ви плануєте підключити об’єкт до електромережі або збільшити наявну потужність об’єкта, то протоколи вимірювань опору заземлення, петель “фаза-нуль” та вимірювання опору ізоляції проводів і кабелів є обов’язковими в документації, яку Ви подаєте в обленерго. 
 • На основі даних, представлених у протоколах та звітах, приймаються рішення щодо подальших дій, таких як ремонт, налаштування, покращення або заміна обладнання. Це допомагає забезпечити ефективне та безпечне функціонування системи чи пристрою.

Отже, детальні протоколи та звіти після вимірювань і аналізу даних є важливими інструментами для забезпечення якості, безпеки та ефективності в різних галузях.

Паспортизація контуру заземлення: Значення документування характеристик системи заземлення для подальшого обслуговування та технічного огляду електрообладнання.

Документування характеристик системи заземлення в паспорті контуру заземлення має велике значення для подальшого обслуговування та технічного огляду електрообладнання з наступних причин:

 • Планування регулярних обстежень та технічного обслуговування: Заземлювальна система потребує періодичного технічного обслуговування та огляду для забезпечення її безпеки, ефективності та надійності. Інформація з паспорта дозволяє розробити плани обстежень та вжити необхідні заходи для підтримки нормальної роботи системи заземлення.
 • Аналіз стану системи заземлення: Документація характеристик системи заземлення дозволяє проводити регулярний аналіз стану системи, виявляти потенційні проблеми та приймати вчасні заходи для їх усунення.
 • Визначення необхідності модернізації або ремонту: Паспорт заземлення містить інформацію про вік, технічний стан та ефективність системи. Це дозволяє визначити, коли потрібно провести ремонт або модернізацію заземлювальної системи для підтримки відповідних стандартів та безпеки.

Отже, документування характеристик системи заземлення в паспорті контуру заземлення є ключовим елементом для ефективного обслуговування та технічного огляду електрообладнання, а також забезпечення безпеки та надійності електричних проводів.

Чому важливе отримання професійних рекомендацій щодо підвищення безпеки електроустановки?

Отримання професійних рекомендацій щодо підвищення безпеки електроустановки має велике значення з багатьох причин:

 • Експертність і досвід: Спеціалісти СП “Розумний дім” мають високий рівень досвіду в галузі електротехніки.  Вони можуть надати цінні поради щодо ідентифікації потенційних загроз та розв’язання проблем.
 • Дотримання нормативів та стандартів: Спеціалісти СП “Розумний дім” знають вимоги нормативних документів та стандартів з електробезпеки. Всі виміри проводяться з використанням діелектричних засобів захисту, що забезпечить відповідність вимогам законодавства та нормативних вимог.
 • Мінімізація ризиків і аварій: Шляхом аналізу потенційних ризиків електроустановки та розробки відповідних заходів безпеки, спеціалісти СП “Розумний дім” можуть допомогти уникнути аварійних ситуацій та нещасних випадків.
 • Оптимізація процесів і витрат: Професійні рекомендації можуть допомогти з оптимізацією процесів обслуговування та підтримки електроустановки, що може призвести до економії часу та ресурсів.

Отже, отримання професійних рекомендацій щодо підвищення безпеки електроустановки є важливим кроком для забезпечення безпеки працівників, майна та довкілля, а також для відповідності нормативним вимогам та підтримки ефективного функціонування системи.

Переваги співпраці з СП “Розумний дім”  

Співпраця з компанією СП “Розумний дім” може мати наступні переваги:

 • Якість робіт: Під час співпраці з електромонтажним підрозділом компанії “Розумний дім”, Ви можете бути впевнені, що якість монтажу та налагодження систем буде відповідати вимогам і стандартам.
 • Супровід після встановлення: Електромонтажний підрозділ може забезпечити технічну підтримку після встановлення системи, що включає вирішення можливих проблем чи обслуговування.

Отже, співпраця з електромонтажним підрозділом компанії “Розумний дім” може сприяти ефективному та якісному впровадженню технологій в Вашому будинку або офісі, забезпечуючи якість робіт та знижуючи витрати на координацію робіт між різними підрядниками.

Часті питання

service_image
0
  0
  Кошик
  Ваш кошик порожній
  WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux